Morane-Saulnier M.S.316

Morane-Saulnier M.S.316

Morane-Saulnier M.S.316

The Morane-Saulnier M.S.316 was the designation given to a single M.S.315 basic trainer that was powered by a Regnier inverted V engine. The M.S.315 was a high parasol wing two-seat basic trainer, normally powered by a 135hp Salmson 9Nc radial engine. The single M.S.316 was basically the same aircraft, but powered by a Regnier inverted V engine.


Morane-Saulnier N

The Morane Saulnier N, “Bullet” was far ahead of its time. While contemporary designers were developing cumbersome pusher biplanes, the streamlined, tractor Morane Saulnier became the first aircraft to carry a forward firing machine gun. The back of the propeller was fitted with triangular steel blades that deflected the bullets. This method was crude, but effective.

Famed French aviator, Roland Garros shot down four German aircraft with this system (which he helped to design), before an engine failure brought him down behind enemy lines. He was captured and his aircraft was secured by German authorities before he had a chance to burn it. It was turned over to Anthony Fokker for evaluation. Within 24 hours, Fokker devised a far more practical method of synchronization for the gun to fire with the rotation of the propeller.

The Morane was regarded as highly maneuverable and tricky to land because of its high landing speed. Russian pilots, Ivan Smirnov and Alexander Kazakov trailed grappling hooks on ropes behind their machines to inflict damage on enemy aircraft.

Our Morane Saulnier N was constructed from an original Morane Saulnier A.I fuselage, obtained by Cole Palen in 1981, and new wings were fabricated to complete the reproduction. It is finished in the colors of Alexander Kazakov’s aircraft.


Obsah

Morane N byl hornoplošník převážně dřevěné konstrukce, s trupem, nosnými a řídícími plochami potaženými plátnem. ΐ] Ačkoliv typ N byl letoun aerodynamicky čistých tvarů, jeho pilotáž byla náročná, vzhledem ke kombinaci tuhosti řízení v příčném směru, které užívalo kroucení křídel namísto křidélek, přílišné citlivosti výškovky a směrového kormidla, a na tehdejší dobu vysoké přistávací rychlosti.

Výzbroj typu N byla tvořena jedním nesynchronizovaným kulometem Hotchkiss ráže 8 mm, střílejícím okruhem vrtule, k jejíž ochraně na ní byly použity ocelové odrazné klíny, stejně jako u typu L. Pozdější odvozené typy I a V užívaly kulomet Vickers ráže 7,7 mm.

Aby byla zajištěna aerodynamická jemnost letounu, byla vrtule opatřena rozměrným kuželem, zvaným „casserole“, který ale způsoboval přehřívání motoru. V průběhu roku 1915 byly vrtulové kužely odstraněny, aniž by se to výrazněji nepříznivě projevilo na výkonech stroje.

Bylo postaveno celkem 49 kusů, ale typ brzy zastaral, vzhledem k rychlému vývoji letecké techniky během války. Poté, co na frontu začaly přicházet modernější Nieuporty Ni 10 a zejména Ni 11, byl jimi na přelomu let 1915 a 1916 u Francouzského letectva rychle nahrazen. U Royal Flying Corps, které typ nasadilo ve větším počtu, byly poslední zachované kusy staženy z prvolininové služby v říjnu 1916. ΐ] Letectvo carského Ruska provozovalo jedenáct kusů typu na jihozápadní a rumunské frontě ještě v červenci 1917. ΐ]


Watch the video: MS 315 2003 VO LUONG PHAP MON 01